งานลงแวกซ์เคลือบเงาพื้นกระเบื้องยาง บริษัท ยาสุนากะ (ประเทศไทย) จำกัด