hd-recruit.jpg

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เขตปราจีน

 
รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ, บริหารทีมงานให้งานบริการเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ   บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
   2 อัตรา
2021-05-01

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เขตศรีราชา-ปิ่นทอง

 
รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้าในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ, บริหารทีมงานให้งานบริการเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ   บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
   3 อัตรา
2021-05-01

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย

 
เสนองานบริการแม่บ้าน, งานรับเหมาทำความสะอาด และอุปกรณ์ทำความสะอาด ตามนิคมต่างๆ   บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี - ระยอง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
   5 อัตรา
2021-05-01

พนักงานขายออนไลน์

 
มีหน้าที่เสนอขายสินค้าออนไลน์ ติดต่อลูกค้า ตอบคำถาม รับออเดอร์ คอนเฟิร์มออเดอร์ ฯลฯ   บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
ปฏิบัติงานที่บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
   2 อัตรา
2021-05-01

แม่บ้านประจำสำนักงาน

 
ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย   บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
ปฏิบัติงานที่บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
   1 อัตรา
2021-05-01

พนักงานคลังสินค้า (ประจำ TCP)

 
ตรวจเช็คสินค้าที่เข้ามาทุกประเภท - เบิกจ่ายออกจากคลัง, จัดเก็บสโตร์ตามระบบ ฯลฯ   บริษัท เบสท์อิมเมจ ซัพพลาย จำกัด
 
ปฏิบัติงานประจำ บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
   1 อัตรา
2021-05-01

พนักงานทำความสะอาด

 
ดูแลลูกค้า, ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ที่ไปประจำอยู่, ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 
ปฏิบัติงานที่บริษัทลูกค้าที่ถูกส่งไปประจำ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
   หลายอัตรา
2021-05-01