ที่อยู่:
เลขที่ 18 ถ.ศรีราชานคร1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์:
038-770-801
โทรสาร:
038-325-243
(ไม่จำเป็น)